• slider 06
  • slider 04
  • slider 08
  • slider 07
  • slider 02

Referenser

Mecon arbetar sedan flera år tillbaka mot kunder inom stål-, malm- och pappersindustrin. Exempel på kunder är SSAB, LKAB och Boliden. ​​​

​​​​​​​Vår verksamhet riktar sig även till övriga områden inom industriell mekanik. Som exempel kan nämnas lösningar vi gjort till helikoptrar för försvarsmakten, flödesscheman, ventillistor, maskinlistor, elskåp och elscheman, beräkningar för exempelvis lyftdon samt egna produkter såsom provtagare, kulmatare och rullställ. Referensobjekt:
Scrolla nedåt för att läsa mer.​​​​​​​

SSAB, suglådor 

Två suglådor monterade ovanför slaggtömningen, under masugnen på SSAB i Luleå.
Lådorna kopplas på rörsystem till rökgasrening och suger upp gaser som avges vid tappning, så dessa ej går in i produktionslokalen. Konstruktionen är gjord i Cor-Ten plåt, för att klara av den krävande miljön till ett bra pris.
Suglådorna har individuellt ställbara hematitplattor. Plattorna är ställbara så produktionen kan anpassa vart undertrycket behövs. Plattorna är gjorda av hematit för att klara av stänk från smält slagg över tid.
Konstruktionen är från grunden modellerad och ritad för att vara produktionsvänlig och lättmonterad.   

SSAB, LYFTOK FÖR FJÄDERSTOCK

Uppdraget bestod i att konstruera ett lyftok enligt koncept från Lokverkstaden. Lyftoket används vid lyft av fjäderstockar till boggivagn för torpedo. Den lastbärande konstruktionen är utskuren från 15 mm plåt och är därefter bockad. För att underlätta manövrering och öka säkerheten under lyft konstruerades ett handtag och en hasp. Tillverkningsritningar och CE-dokumentation levererades.

LKAB Svappavaara , NY BENTONITMATARE

Mecon AB fick i uppdrag av LKAB Svappavaara att Konstruera, tillverka samt montera och köra igång en ny komplett Bentonitmatare till Pelletsverket.
Den nya Bentonitmataren ändrades helt från ursprungligt utförandet och vägningssystemet byttes från bandvåg till hängande lastceller där
man väger hela konstruktionen inklusive Bentoniten. Detta medför en mer exakt mätning av den Bentonit man tillför i processen.

Stor möda lades också på att få en så tät konstruktion som möjligt då Bentonitdamm/spill är mycket besvärligt att ta hand om.
Demontage av gamla bentonitmataren, bandbänk, vågutrustning samt montage av ny komplett Bentonitmatare skulle ske under ett stopp på 3 dygn och
det lyckades vi med.

LKAB är mycket nöjd med hela konceptet och har beställt en till likadan Bentonitmatare som monteras under hösten 2018.

SSAB, basker för nödfyllning av fyllvagn

På uppdrag av Koksverket har en basker tagits fram. I händelse av att kolbandet som förser koksverket med stenkol havererar skall man kunna fortsätta producera koks. Några kritiska punkter var att säkerställa att man klarar av att lyfta upp minst 20 ton stenkol i timmen för att inte ställa produktionen av koks. Baskern skall vara så lätt som möjligt för att maximera vikten stenkol vid varje lyft. SSAB vill använda sig av en 90 tons mobilkran vid dessa lyft då dessa går relativt lätta att få tag i på kort varsel. Med en 90 tons mobilkran klarar man med tanke på ”utsticket” av att lyfta maximalt 4.5 ton.

Basker lastad med stenkol får alltså väga maximalt 4500 kg. Utmaningen har alltså varit att konstruera en så lätt basker som möjligt för att maximera mängden stenkol varje lyft.

Baskern är tillverkad i rostfritt stål detta för att säkerställa att den inte rostat sönder när den väl skall användas. I toppen är det öglor med schackel för fyrpartskättning vid lyft. I botten en ram för att kunna ställa ifrån sig baskern. Samt en handmanövrerad ventil för snabb tömning av stenkolet.

LKAB, BYTE AV DRIVSTATION

Mecon fick i uppdrag att konstruera om drivstationen till transportör TR003 i Malmberget från att ha elmotordrift till hydraulmotordrift.
Projektet slutfördes maj 2016 med gott resultat, stor vikt lades vid att göra montaget enkelt då det var ett väldigt tidskritiskt montage. Vi tillverkade bland annat en bromsmonteringsjigg för att förenkla montage och säkerhetsställa funktion.
LKAB var mycket nöjd med resultatet. Projektet var ett samarbete mellan Mecon, LKAB och Bosch Rexroth. 
Drivstation03 kopia Medium Drivstation03 kopia Medium
Drivstation03 kopia Medium

SSAB , KRANSÄKERHET

För att förbättra arbetsmiljön på och runt kranarna har SSAB startat ett kransäkerhetsprojekt, där Mecon hjälper till att åtgärda de brister som uppdagats. Arbetet består av konstruktion och ritningsframtagande.

Kransakerhet Medium Kransakerhet Medium
Kransakerhet Medium

Smurfit kappa , sänkvagga

Tillsammans med Bosch/Rexroth har vi utfört ett uppdrag hos SmurfitKappa i Piteå.
Uppdraget gick ut på att se över utformningen av befintliga cylinderinfästningar
och förbättra positioneringen. Positioneringen tog Bosch/ Rexroth hand om och vi
tog hand om cylinderinfästningarna.
Efter scanning, konstruktion och tillverkning demonterades sänkvaggan under en stoppvecka.
Kolvstångsfästet svetsades på plats och lagerbyte utfördes. Därefter blästrades och
målades hela enheten. Under tiden monterades cylinderfästet.
Ett lyckat samarbete mellan MECON AB och Bosch/ Rexroth.

SankvaggaSankvagga
Sankvagga

SSAB , NYTT SLITFODER OCH DAMMHUV

Efter förfrågan från SSAB/ LD underhållsgrupp presenterade vi en lösning på ett inre slitfoder till vertikaltransportörerna i nya legeringssystemet ute i Skrotgården.
I uppdraget ingick att presentera en lösning, göra tillverkningsunderlag, tillverka delarna
och under ett 12 timmars stopp montera de nya delarna.

dammhuvdammhuv
dammhuv

3D-Scanning

Scanning av bil

Syftet med scanningen är att underlätta för optimering av bilens prestanda. Genom att 3D-scanna bilen med huv, utan huv samt utan huv och motor kan konstruktionsprocessen förenklas avsevärt.


  • Bil4
  • Bil21
  • Bil31

SSAB, rörstativ

Mecon konstruerar nytt rörstativ.
​​​​​​​

Ett nytt rörstativ konstruerades då det ursprungliga stativets fundament var ivägen för verksamheten på marken. Rörstativet konstruerades med ett nära samarbete med SSABs produktionspersonal och med ett tätt samarbete med montagefirman.
En montagevideo skapades för att underlätta och åskådliggöra samtliga arbetsmoment.
ssab rorstativssab rorstativ
ssab rorstativ

LIMAB, telferbockar

Mecon konstruerar demonterbara lyftbockar

​​​​​​​Luleå Industrimontage AB (LIMAB) var i behov av en snabb leverans av två demonterbara, godkända och CE märkta telferbockar. Lastkapaciteten skulle vara ett ton, lyfthöjden minst 4 m och förflyttningen minst 2,5 m.

Vi antog oss uppdraget och gick från konstruktion till levererade telferbockar med full dokumentation, ritningsunderlag samt provlyft på just under en vecka.
0 telferbock 40 telferbock 4
0 telferbock 4

SSAB, Stup MHG515

Mecon konstruerar nya stup till SSAB

Mecon har fått i uppdrag att konstruera två nya stup till pålastningen på MHG 515 bandet. Dessa skall ersätta två utslitna stup och skall ge bandet minskat slitage, i och med mjukare pålastning.
mhg515 300x194mhg515 300x194
mhg515 300x194

LKAB, Rullkrets 6 i pelletsverk MK3

Mecon fick mekanikansvaret när den nya Rullkrets 6 skulle byggas i MK3, Malmberget

Uppdraget omfattar bland annat mekanikprojektering, övergripande mekaniklayouter (i 3D), mekanikkonstruktioner samt diverse arbetsplattformar
layout m15 forminskadlayout m15 forminskad
layout m15 forminskad

LKAB, Serviceplattform skipkorg

Efter förfrågan av LKABs underhållsgrupp under jord att använda skippkorgen (materialhiss) för enklare underhåll och inspektionsarbeten i uppfodringsschaktet, konstruerade Mecon en utdragbar och ihopfällbar arbetsplattform som monteras på skipkorgen. Från den kan man åka med "skippen" och stanna på den platsen som arbetet ska utföras. Mecons arbete bestod i konceptgenerering, konstruktion, tillverkning, montage och CE- märkning.

skippkorg serviceplattformskippkorg serviceplattform
skippkorg serviceplattform

BOLIDEN, Lyftredskap

Uppdraget besod i att konstruera lyftok med Lyftok Boliden10, 20 samt 25 tons lyftkapacitet för lyft av elmotorer inom Bolidens produktionsanläggningar.

Kraven för lyftredskap är tuffa och dessa är konstruerade, beräknade och testade för att överträffa kundens samtliga behov. Uppdraget bestod även av att CE-märka dessa lyftredskap.

lyftok boliden 300x217lyftok boliden 300x217
lyftok boliden 300x217

LKAB, NOX-rening

Reducerade NOx halter i anläggning genom förvärmning av luft för brännare.

Nox-reningPå MK3 pelletsverk i Malmberget har ett försök utförts för att reducera utsläppen av försurande kväveoxider.

I ett samarbete med LIMAB har vi konstruerat, tillverkat och installerat ett rörsystem som återanvänder processluften för att begränsa förbränningstemperaturen vilket reducerar uppkomsten av den termiska kväveoxiden.

sammanstallning 299x183sammanstallning 299x183
sammanstallning 299x183

LKAB, ersättningsstup

Mecon monterar ett ersättningsstup.

Mecon har på uppdrag av LKAB konstruerat, tillverkat och monterat ett stup där det tidigare var en kross i gruvan i Malmberget. Krossen har ersatts av ett stup eftersom krossningen nu sker i ett tidigare skede i processen.

ersattningsstup 300x225ersattningsstup 300x225
ersattningsstup 300x225

BDX, krossanläggning Luleå

Mecon hjälper BDX med utbyggnad av FE-anläggningen på SSAB området i Luleå.

Anläggningen processar slagg för att få högre kapacitet och förbättrad kvalitet på fraktioner och materialseparering. Mecon bistår med teknisk rådgivning, stöd vid projektering och projektledning samt konstruktionsarbeten.

20100616012 299x16820100616012 299x168
20100616012 299x168

BOLIDEN, Cu-slig infrakt

Projektering och konstruktion för Mecon i samarbete med Scancon.

​​​​​​​Detta projekt syftar till att effektivisera transporten av kopparslig från tågvagnarna till sligmagasinet. I uppdrag från Boliden fick Mecon i samarbete med Scancon ansvaret för projektledning, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, rapportering och uppföljning. Ansvaret omfattar bland annat tidplanering, mek projektering, konstruktion samt tillverkningsunderlag.

 

boliden cu slig infrakt 224x168boliden cu slig infrakt 224x168
boliden cu slig infrakt 224x168

SSAB, Doghouse

Doghouse är en byggnad i SSAB som läcker väldigt mycket rök och kolmonoxid. Mecon har tagit fram en lösning på problemet genom att vi ska bygga om luckorna, dimensionera dem bättre och tillsätta hydraulcylindrar så att de öppnar och stänger på ett kontrollerat sätt.

doghouse2 300x225doghouse2 300x225
doghouse2 300x225