BOLIDEN, CU-SLIG INFRAKT

BOLIDEN, CU-SLIG INFRAKT
9 oktober, 2018 admin

BOLIDEN, CU-SLIG INFRAKT

Projektering och konstruktion för Mecon i samarbete med Scancon.

???????Detta projekt syftar till att effektivisera transporten av kopparslig från tågvagnarna till sligmagasinet. I uppdrag från Boliden fick Mecon i samarbete med Scancon ansvaret för projektledning, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, rapportering och uppföljning. Ansvaret omfattar bland annat tidplanering, mek projektering, konstruktion samt tillverkningsunderlag.