BOLIDEN, LYFTREDSKAP

BOLIDEN, LYFTREDSKAP
12 oktober, 2018 admin

BOLIDEN, LYFTREDSKAP

Uppdraget besod i att konstruera lyftok med Lyftok Boliden10, 20 samt 25 tons lyftkapacitet för lyft av elmotorer inom Bolidens produktionsanläggningar.

Kraven för lyftredskap är tuffa och dessa är konstruerade, beräknade och testade för att överträffa kundens samtliga behov. Uppdraget bestod även av att CE-märka dessa lyftredskap.