FÖRETAGET

FÖRETAGET

Mecon besitter stor kompetens inom konsultation och projektering med inriktning mot industrin. Företaget bildades 1997 och bland våra anställda finns flera decennium av samlad yrkeserfarenhet som gör oss starka i vår bransch.

Tillsammans med våra samarbetspartners och underleverantörer erbjuder vi flexibla totallösningar inom mekanik – från förstudie till färdig produkt.

En del av vår styrka ligger i att vi är lyhörda, och när kunden vänder sig till oss lyssnar vi lite extra på den verkliga slutanvändaren för att få en så väl anpassad produkt som möjligt. Vi upplevs ofta som nytänkande och kreativa – även i traditionella lösningar.

ORGANISATION

Erik Andersson och Robert Larsson är ägare av Mecon. Företaget har 14 heltidsanställda och verkar i norra Sverige med utgångspunkt från Luleå och Gällivare där kontoren ligger.

KVALITETPOLICY

Mecon AB´s kvalitetspolicy är baserad på en tradition av leveranser med hög kvalitet, samt att tillhandahålla en hög servicenivå.

Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter:

 • Mecon AB skall tillfredställa våra kunders behov och möta eller överträffa deras förväntningar.
 • Kundernas behov och förväntningar är avgörande för vårt företags allmänna inriktning. Vi kompletterar med outtalade behov och stämmer av mot relevanta regler och normer för att kunna uppnå helhetsåtagande utöver förväntan. Genom att möta eller överträffa kundernas förväntningar förbättrar vi vår konkurrenskraft.
 • Våra installerade anläggningar och vår service skall karaktäriseras av hög kvalitet.
 • Med aktiv kompetensutveckling skapar vi förutsättningar för att uppdragen blir korrekt utförda. Vi kvalitetssäkrar utfört uppdrag med hjälp av egenkontroll. Tydlighet i kommunikation och effektiv planering är grunderna till vår höga servicenivå. Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.
 • Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring.
 • Vid behov åtgärdar vi fel, analyserar orsaken och trimmar rutiner och arbetssätt så vi ständigt blir bättre.
 • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitet.
 • Alla anställda vid Mecon AB – utan undantag – är delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete.

MILJÖPOLICY

 • Miljöpåverkan från vår verksamhet ska begränsas genom medvetna handlingar baserade på kunskap om vad vi kan förbättra.
 • Kunskapen hämtas från analys av verksamhetens miljöaspekter. Resultatet av analysen styr oss i våra prioriteringar.
 • Genom planering av transporter, fordonsval och körsätt begränsar vi utsläppen i samband med transporter.
 • Verksamhetens avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hög grad av återvinning.
 • Föreskrifter i lagar och förordningar skall vara minimikrav i vår verksamhet och vi syftar till en kontinuerlig förbättring av de effekter som vår verksamhet har på miljön.
  ???????
 • Resultatet av vårt miljöarbete skall vara öppet och tillgängligt för alla intressenter bland kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

DET LILLA EXTRA

Vår handlingskraft och flexibilitet har löst många kunders problem. Vi utför enstyckstillverkning av materiella hanteringsprodukter, strukturerar arbetsflöden och planerar produktionsflöden samt gör miljöutredningar – allt efter kundens behov. Vår styrka ligger i att vi utför hela arbetet, och det är inte bara som vi säger.