LKAB, ERSÄTTNINGSSTUP

LKAB, ERSÄTTNINGSSTUP
11 oktober, 2018 admin

LKAB, ERSÄTTNINGSSTUP

Mecon monterar ett ersättningsstup.

Mecon har på uppdrag av LKAB konstruerat, tillverkat och monterat ett stup där det tidigare var en kross i gruvan i Malmberget. Krossen har ersatts av ett stup eftersom krossningen nu sker i ett tidigare skede i processen.