LKAB, NOX-RENING

LKAB, NOX-RENING
12 oktober, 2018 admin

LKAB, NOX-RENING

Reducerade NOx halter i anläggning genom förvärmning av luft för brännare.

Nox-reningPå MK3 pelletsverk i Malmberget har ett försök utförts för att reducera utsläppen av försurande kväveoxider.

I ett samarbete med LIMAB har vi konstruerat, tillverkat och installerat ett rörsystem som återanvänder processluften för att begränsa förbränningstemperaturen vilket reducerar uppkomsten av den termiska kväveoxiden.