LKAB, SERVICEPLATTFORM SKIPKORG

LKAB, SERVICEPLATTFORM SKIPKORG
14 oktober, 2018 admin

LKAB, SERVICEPLATTFORM SKIPKORG

Efter förfrågan av LKABs underhållsgrupp under jord att använda skippkorgen (materialhiss) för enklare underhåll och inspektionsarbeten i uppfodringsschaktet, konstruerade Mecon en utdragbar och ihopfällbar arbetsplattform som monteras på skipkorgen. Från den kan man åka med ”skippen” och stanna på den platsen som arbetet ska utföras. Mecons arbete bestod i konceptgenerering, konstruktion, tillverkning, montage och CE- märkning.