LKAB SVAPPAVAARA, NY BENTONITMATARE

LKAB SVAPPAVAARA, NY BENTONITMATARE
23 oktober, 2018 admin

LKAB SVAPPAVAARA, NY BENTONITMATARE

Mecon AB fick i uppdrag av LKAB Svappavaara att Konstruera, tillverka samt montera och köra igång en ny komplett Bentonitmatare till Pelletsverket.
Den nya Bentonitmataren ändrades helt från ursprungligt utförandet och vägningssystemet byttes från bandvåg till hängande lastceller där
man väger hela konstruktionen inklusive Bentoniten. Detta medför en mer exakt mätning av den Bentonit man tillför i processen.Stor möda lades också på att få en så tät konstruktion som möjligt då Bentonitdamm/spill är mycket besvärligt att ta hand om.
Demontage av gamla bentonitmataren, bandbänk, vågutrustning samt montage av ny komplett Bentonitmatare skulle ske under ett stopp på 3 dygn och
det lyckades vi med.LKAB är mycket nöjd med hela konceptet och har beställt en till likadan Bentonitmatare som monteras under hösten 2018.