REFERENSER

Mecon AB har slutfört steg 1 i certifieringen mot ISO 9001:2015, EN1090/ ISO 3834 Exc 3 med gott resultat. Detta
Läs mer
Välkommen till Mecon Erik! Här kommer en kortare intervju. Hur känns det att nu vara en del av Mecon? Det
Läs mer
Janne är anställd som montageledare, en tjänst som är eftersökt då Mecon allt oftare får uppdrag med totalentreprenad. Här följer
Läs mer
SSAB, Högtryckstvättshuv till hyvelmaskin Mecon har tillsammans med SSAB tagit fram en lösning för att automatiskt spola av glödskal från
Läs mer
SSAB, SUGLÅDOR Två suglådor monterade ovanför slaggtömningen, under masugnen på SSAB i Luleå. Lådorna kopplas på rörsystem till rökgasrening och
Läs mer
SSAB, LYFTOK FÖR FJÄDERSTOCK Uppdraget bestod i att konstruera ett lyftok enligt koncept från Lokverkstaden. Lyftoket används vid lyft av
Läs mer
LKAB SVAPPAVAARA, NY BENTONITMATARE Mecon AB fick i uppdrag av LKAB Svappavaara att Konstruera, tillverka samt montera och köra igång en
Läs mer
SSAB, BASKER FÖR NÖDFYLLNING AV FYLLVAGN På uppdrag av Koksverket har en basker tagits fram. I händelse av att kolbandet
Läs mer
LKAB, BYTE AV DRIVSTATION Mecon fick i uppdrag att konstruera om drivstationen till transportör TR003 i Malmberget från att ha
Läs mer
SSAB, KRANSÄKERHET För att förbättra arbetsmiljön på och runt kranarna har SSAB startat ett kransäkerhetsprojekt, där Mecon hjälper till att
Läs mer
SMURFIT KAPPA , SÄNKVAGGA Tillsammans med Bosch/Rexroth har vi utfört ett uppdrag hos SmurfitKappa i Piteå. Uppdraget gick ut på
Läs mer
SSAB, NYTT SLITFODER OCH DAMMHUV Efter förfrågan från SSAB/ LD underhållsgrupp presenterade vi en lösning på ett inre slitfoder till
Läs mer
3D-SCANNING Scanning av bil Syftet med scanningen är att underlätta för optimering av bilens prestanda. Genom att 3D-scanna bilen med huv,
Läs mer
SSAB, RÖRSTATIV Mecon konstruerar nytt rörstativ. ??????? Ett nytt rörstativ konstruerades då det ursprungliga stativets fundament var ivägen för verksamheten
Läs mer
LIMAB, TELFERBOCKAR Mecon konstruerar demonterbara lyftbockar ???????Luleå Industrimontage AB (LIMAB) var i behov av en snabb leverans av två demonterbara,
Läs mer
SSAB, STUP MHG515 Mecon konstruerar nya stup till SSAB Mecon har fått i uppdrag att konstruera två nya stup till
Läs mer
LKAB, RULLKRETS 6 I PELLETSVERK MK3 Mecon fick mekanikansvaret när den nya Rullkrets 6 skulle byggas i MK3, Malmberget Uppdraget
Läs mer
LKAB, SERVICEPLATTFORM SKIPKORG Efter förfrågan av LKABs underhållsgrupp under jord att använda skippkorgen (materialhiss) för enklare underhåll och inspektionsarbeten i
Läs mer
BOLIDEN, LYFTREDSKAP Uppdraget besod i att konstruera lyftok med Lyftok Boliden10, 20 samt 25 tons lyftkapacitet för lyft av elmotorer
Läs mer
LKAB, NOX-RENING Reducerade NOx halter i anläggning genom förvärmning av luft för brännare. Nox-reningPå MK3 pelletsverk i Malmberget har ett
Läs mer
LKAB, ERSÄTTNINGSSTUP Mecon monterar ett ersättningsstup. Mecon har på uppdrag av LKAB konstruerat, tillverkat och monterat ett stup där det
Läs mer
BDX, KROSSANLÄGGNING LULEÅ Mecon hjälper BDX med utbyggnad av FE-anläggningen på SSAB området i Luleå. Anläggningen processar slagg för att
Läs mer
BOLIDEN, CU-SLIG INFRAKT Projektering och konstruktion för Mecon i samarbete med Scancon. ???????Detta projekt syftar till att effektivisera transporten av
Läs mer
SSAB, DOGHOUSE Doghouse är en byggnad i SSAB som läcker väldigt mycket rök och kolmonoxid. Mecon har tagit fram en
Läs mer
ÄR DU REDO ATT ANTA SPÄNNANDE UTMANINGAR I ETT KREATIVT OCH NYTÄNKANDE FÖRETAG? ??Då borde du söka dig till oss!
Läs mer
ÄR DU REDO ATT ANTA SPÄNNANDE UTMANINGAR I ETT KREATIVT OCH NYTÄNKANDE FÖRETAG? ??Då borde du söka dig till oss!
Läs mer