SMURFIT KAPPA , SÄNKVAGGA

SMURFIT KAPPA , SÄNKVAGGA
20 oktober, 2018 admin

SMURFIT KAPPA , SÄNKVAGGA

Tillsammans med Bosch/Rexroth har vi utfört ett uppdrag hos SmurfitKappa i Piteå.
Uppdraget gick ut på att se över utformningen av befintliga cylinderinfästningar
och förbättra positioneringen. Positioneringen tog Bosch/ Rexroth hand om och vi
tog hand om cylinderinfästningarna.
Efter scanning, konstruktion och tillverkning demonterades sänkvaggan under en stoppvecka.
Kolvstångsfästet svetsades på plats och lagerbyte utfördes. Därefter blästrades och
målades hela enheten. Under tiden monterades cylinderfästet.
Ett lyckat samarbete mellan MECON AB och Bosch/ Rexroth.