SSAB, KRANSÄKERHET

SSAB, KRANSÄKERHET
21 oktober, 2018 admin

SSAB, KRANSÄKERHET

För att förbättra arbetsmiljön på och runt kranarna har SSAB startat ett kransäkerhetsprojekt, där Mecon hjälper till att åtgärda de brister som uppdagats. Arbetet består av konstruktion och ritningsframtagande.