SSAB, LYFTOK FÖR FJÄDERSTOCK

SSAB, LYFTOK FÖR FJÄDERSTOCK
24 oktober, 2018 admin

SSAB, LYFTOK FÖR FJÄDERSTOCK

Uppdraget bestod i att konstruera ett lyftok enligt koncept från Lokverkstaden. Lyftoket används vid lyft av fjäderstockar till boggivagn för torpedo. Den lastbärande konstruktionen är utskuren från 15 mm plåt och är därefter bockad. För att underlätta manövrering och öka säkerheten under lyft konstruerades ett handtag och en hasp. Tillverkningsritningar och CE-dokumentation levererades.