SSAB, RÖRSTATIV

SSAB, RÖRSTATIV
18 oktober, 2018 admin

SSAB, RÖRSTATIV

Mecon konstruerar nytt rörstativ.
???????

Ett nytt rörstativ konstruerades då det ursprungliga stativets fundament var ivägen för verksamheten på marken. Rörstativet konstruerades med ett nära samarbete med SSABs produktionspersonal och med ett tätt samarbete med montagefirman.
En montagevideo skapades för att underlätta och åskådliggöra samtliga arbetsmoment.