TJÄNSTER

 

TJÄNSTER

Mecon besitter stor kompetens inom konsultation och projektering med inriktning främst mot gruv- och stål industrin.

KOMPETENS

Våra konstruktörer och projektledare har många års vana från branschen. Våra lösningar är kostnadseffektiva och kundanpassade, och tack vare vårt samarbete med tillverkande underleverantörer kan vi leverera nyckelfärdiga anläggningar som är både underhållsvänliga och garanterar en bra driftklarhet som håller i många år. Vi har dessutom ett nära samarbete med våra kunder och våra tjänster finns alltid i närhet till kunden. Det är enkelt att arbeta med oss.

KONSULTATION

Storskalig projektplanering och -ledning, konstruktion, utredningar, förstudier, CE-märkning, projektering och hållfasthetsberäkningar.

3D-SCANNING

Numer utför vi även 3D-scanningar med en stationär scanner. Tillsammans med vår handhållna scanner kan vi nu erbjuda scanning i annars svåra miljöer.

3D-scanning ger flertalet fördelar än att utgå från gamla ritningar. Tex:

  • As built: I verkligheten är det inte ovanligt med avvikelser från ritningar.
  • Ofta snabbare än att rita av från ritningar. Därmed billigare.
  • Vid montage identifieras fler hinder då scanningen visar verkligheten.
  • Mindre risk för fel än vid handmätning

Sammantaget kan scanningar bidra till billigare projekt, bättre lösningar och enklare montage.

Vi använder oss av utrustning från Faro som tillverkar och utvecklar mätutrustning till industrin med väldigt hög noggrannhet.

ANLÄGGNING OCH PROJEKTERING

Transportsystem, provtagningsanläggningar, provtagningsmaskiner, specialmaskiner, doseringsutrustning, materialfickor, lyftutrustningar, pumpanläggningar, stoftrening.

DET LILLA EXTRA

Vår handlingskraft och flexibilitet har löst många kunders problem. Vi utför enstyckstillverkning av materiella hanteringsprodukter, strukturerar arbetsflöden och planerar produktionsflöden samt gör miljöutredningar – allt efter kundens behov. Vår styrka ligger i att vi utför hela arbetet, och det är inte bara som vi säger.